Βραβεία φεστιβάλ 2013

bethere2013-poster-400Όλα τα βραβεία του 3ου Be there! Corfu Animation Festival.

Διαγωνιστικό μικρού μήκους:

Φοιτητικό μικρού μήκους:

Βραβείο κοινού (ταινία μικρού μήκους) : Πατέρας, Ivan Bogdanov (BULGARIA/CROATIA/GERMANY, 2012),

Διαγωνιστικό μεγάλου μήκους:

Σέλκιρκ, ο πραγματικός Ροβινσών Κρούσος, Walter Tournier (URUGUAY-ARGENTINA-CHILE, 2012), 80'.

Βραβείο κοινού (ταινία μεγάλου μήκους): Σέλκιρκ, ο πραγματικός Ροβινσών Κρούσος, Walter Tournier (Uruguay-Argentina-Chile, 2012), 80'